Alkalmazási területek

A tranzakcióanalízis elméletét a gyakorlatban négy területen használjuk. Ezeket alkalmazási területeknek nevezzük, amelyek a következők:

  • oktatás/nevelés: ez a terület az óvodai, iskolai és egyetemi/főiskolai oktatással, tanítással foglalkozó szakemberek részvételére számít. Foglalkozik a gyermek, serdülő vagy tanuló felnőtt támogatásával a családon, intézményen vagy társadalmon belül. A szakember munkájában csoportok vagy intézmények oktatásával is foglalkozhat. Célja, hogy elősegítse a személyes és szakmai fejlődést, mind tudományos, mind szociális téren.
  • pszichoterápia: ez a terület annak a hallgatónak ajánlott, akinek célja, hogy növelje a kliens önaktualizációs, gyógyulási és változási képességeit. A pszichoterápiás folyamat lehetőséget nyújt az archaikus, gátló mintázatok felismerésére és megváltoztatására – „a múlt fájdalmával foglalkozni a jelenben, hogy szabadon élhessük a jövőt”. Célja, hogy a kliens megértse önmagát és kapcsolatait; valamint meg tudja teremteni a tudatos, kreatív és spontán élet lehetőségét.
  • szervezetfejlesztés: ez a terület a szervezetekben vagy szervezetek számára dolgozó szakembereknek javasolt. Figyelembe veszi a szervezeti referenciakeretet és kontextust éppúgy, mint a szervezet fejlődését. Célja a szervezetben dolgozó emberek fejlesztése, gyarapítása, hatékonyságának növelése.
  • tanácsadás: azoknak javasoljuk, akik professzionális módon foglalkoznak emberekkel. Célja az egyéni autonómia és a harmonikus közösségi élet, a személyes továbbfejlődés, az örömtelibb kapcsolatok elősegítése.

A tranzakcióanalitikus tanácsadás egy szerződéses kapcsolatban zajló professzionális tevékenység. A tanácsadási folyamat fejleszti a kliens vagy kliens rendszerek mindennapi problémakezeléssel és személyes fejlődéssel kapcsolatos tudatosságát, lehetőségeit és képességeit. Ezt úgy éri el, hogy fokozza erősségeit, erőforrásait, és működésmódját. Célja, hogy növelje a szociális, szakmai és kulturális környezetben is megnyilvánuló autonómiát.

Az alkalmazási területekhez tartozó alapkompetenciák

Minden területhez meghatározott alapkompetenciák tartoznak, amelyekkel az adott területen tevékenykedőknek rendelkezniük szükséges illetve vállalják, hogy ezeket folyamatosan fejlesztik. (részletes leírás a Handbook 5. részében, „A négy alkalmazási terület” című fejezetében található).