TA képzés

A képzés státusza

Európában tranzakcióanalízis képzések több helyen is folynak. A képzési standardokat az Európai Tranzakcióanalízis Szövetség (EATA) Szakmai Képzési Standardok Bizottsága (PTSC) állítja össze. A minősítések standardjait és követelményeit az EATA Vizsgáztatási Bizottsága (COC) fogalmazza meg, és ez a testület szervez több helyen és nyelven vizsgákat szerte Európában.

Ez a két testület szorosan együttműködik egymással, valamint a nemzeti TA-szövetségekkel és az oaklandi székhelyű (USA) Nemzetközi Tranzakcióanalízis Szervezettel (ITAA). Ebben a struktúrában a TA-képzés és vizsgáztatás (minősítés) mindenütt Európában azonos standardok és követelmények alapján zajlik, és azokat valamennyi TA-szervezet, beleértve az Európán kívüli szervezeteket is, elismeri és elfogadja.

Nemzetközi akkreditációval mindig a képző/szupervízor rendelkezik (tehát nem a képző hely):

Nemzetközileg akkreditált TA-képzést (P)TSTA, vagy (P)TTA tarthat; TA-szupervíziót (P)TSTA vagy (P)STA címmel rendelkező szakember adhat.

A Képesített tranzakcióanalitikus (CTA) minősítés azt fejezi ki, hogy az illető szakmai munkájában a TA-t a nemzetközi akkreditáció standardjainak és etikájának megfelelően képes alkalmazni a négy alkalmazási területet egyikén, melyet a CTA rövidítés után álló egy-egy betű fejez ki: C (tanácsadás), D (oktatás), O (szervezetfejlesztés), P (pszichoterápia).