Képzési fokozatok

CTA (Certified Transactional Analyst): Képesített Tranzakcióanalitikus

Azok a szakemberek, akik teljesítették a vizsgakövetelményeket és sikeres írásbeli, majd szóbeli TA vizsgát, azaz CTA vizsgát tettek, kaphatják meg ezt a címet. Kizárólag a CTA-k használhatják a „Tranzakcióanalitikus” címet mind szóban, mind pedig írásban, valamint kizárólag ők használhatják a TA logót: a három függőleges és egymást érintő kört. Tranzakcióanalitikus csoportot, vagy tranzakcióanalitikus tanácsadást, terápiát csak az hirdethet, aki min. CTA szintű vizsgával rendelkezik.

Azok a Képesített Tranzakcióanalitikusok, akik további képesítést szereztek a TA oktatására és/vagy szuperviziójára, vagy ilyen képzésben vesznek részt, a következő címekkel rendelkezhetnek:

PTSTA (Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyst):

Provizórikus Oktató és Szupervizor Tranzakcióanalitikus

 

TTA (Teaching Transactional Analyst):

Oktató Tranzakcióanalitikus

 

TSTA (Teaching and Supervising Transactional Analyst):

Oktató- és Szupervizor Tranzakcióanalitikus

 

Kizárólag TSTA, TTA, PTSTA címet elérő szakember nyújthat olyan TA képzést, amelyet az ITAA, az EATA vagy a HATA elismer.

A négy alkalmazási területnek megfelelően ezeken belül:

  • ( C ): pszichológiai tanácsadás
  • ( E ): oktatás/nevelés
  • ( O ): szervezetfejlesztés
  • ( P ): pszichoterápia

A HATA a nemzetközi vizsgák alapján garantálja, hogy a hazai szakemberek megfeleljenek az Európai TA Egyesületben (EATA), továbbá a Nemzetközi TA Egyesületben (ITAA), valamint a világ összes TA Egyesületében érvényes követelményeknek.