Etika

Etikai alapelvek

Az Európai Tranzakcióanalízis Szövetség (EATA) tagjai kötelezik magukat arra, hogy az EATA és magyarországi szervezete (HATA) által lefektetett szakmai és etikai alapelveit betartják.

Ezek az alapelvek minden érintett védelmét szolgálják, és informálják őket arról, hogy a tranzakcióanalízis milyen etikai és szakmai alapelveket tanít és alkalmaz.

Az etikai alapelvek a TA minden alkalmazási területén érvényesek, és kiegészülnek az adott terület szakmai standardjaival.

Mit jelent egy „szakmai kapcsolat”?

A kapcsolat egy ügyfél, illetve egy képzésben résztvevő valamint a tranzakcióanalitikus között mindig egy szakmai kapcsolat, amelyet a kölcsönös tisztelet, védelem, megbecsülés, felelősségvállalás és kötelezettségek jellemeznek.

A tranzakcióanalitikus szakember ebben különös felelősséget vállal a kapcsolat alakításáért, és elkerüli a bizalommal való visszaélés és a függőség mindenféle változatát.

Ezért a következő alapelvek érvényesek:

  • A TA alkalmazása mindig szerződéses megállapodás keretében történik.
  • Minden tranzakcióanalitikus szakember elsődleges célja az ember tisztelete, valamint egészségének, önrendelkezésének és biztonságának támogatása.
  • Pénzügyi, szexuális, személyes és szakmai határsértések az EATA (HATA) etikai alapelveibe ütköznek.

Mikor fordulhat az etikai bizottsághoz?

Amennyiben ügyfélként vagy egy képzés résztvevőjeként azt tapasztalja, hogy szándékait figyelmen kívül hagyták, vagy aktuális helyzetével előzetes megállapodás nélkül konfrontálták, akkor mindenekelőtt forduljon ezzel tanácsadójához, terapeutájához, képzőjéhez, szupervízorához.

Ha ez a tisztázás nem jön létre, vagy az a véleménye, hogy személyét nem az EATA (HATA) etikai alapelveinek megfelelően kezelték, akkor forduljon az EATA (HATA) etikai bizottságához.

Az etikai bizottság tanácskozik Önnel, és közvetítést javasolhat, etikai eljárást folytathat le és az elnökséggel együtt az etikátlan eljárást szankcionálhatja.

A HATA Etikai Bizottság elnöke Szamosi Judit, tagjai Juhász Erzsébet és Nagy Gábor László.

Etikai alapelvek az EATA weboldalán itt érhetőek el.

HATA Etikai Kódex itt tölthető le.